(Lun - Ven: 8:00 - 17:00)info@cdrmarket.it

Pasy nejsou pouze záležitostí osob či společenských zvířat. Nově už pasy musí mít na svých cestách i rostliny.

Pokud se možná nevěnujete profesionální výsadbě, šlechtění, výrobě, pěstování nebo rozmnožování rostlinných materiálů, tak vás v záplavě zpráv o novém koronaviru s největší pravděpodobností tato informace obešla. Pokud ale máte v plánu se věnovat zmíněným činnostem, popřípadě chcete uvádět rostliny na evropský trh nebo je přemísťovat v rámci území EU, měli byste zpozornět.

Zbystřit pozornost byste však měli i v případě, že chcete provozovat e-shop s rostlinami, protože v prosinci 2019 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škůdcům. Nařízení Evropského parlamentu reaguje na fytosanitární hrozby, které souvisí s globalizací obchodu, se změnami klimatu a s migrací rostlinných škůdců, přičemž má ambice eliminovat nebo alespoň snižovat riziko přenosu karanténních škůdců a chorob rostlin na minimum.

Nová legislativa, nové povinnosti

Zavádění nové rostlinolékařské legislativy přirozeně nemusí být ve všech zemích Evropské unie stejné. Doporučujeme vám proto nastudovat si příslušné legislativní normy či nařízení platné v konkrétním členském státě a zaregistrovat se ve stanovených lhůtách.

Bez ohledu na zemi, ve které plánujete pěstovat, prodávat, odesílat nebo jinak rostliny uvádět na trh však zároveň určitě nic nezkazíte, pokud se jako budoucí profesionální provozovatel předem připravíte na označování rostlin cestovním pasem. Důvod je prozaický, protože tzv. plant passport, nebo chcete-li rostlinné pasy, při zajištění sledovatelnosti během přemísťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů v rámci evropského trhu hrají důležitou roli a musí být součástí každé obchodní zásilky.

Jinak řečeno, rostlinné pasy musí umožnit dohledání cesty a uvedení na trh jedné rostlinky v květináči stejně jako plně naloženého kamionu. V případě výskytu škůdců nebo nemoci se tak dá rychle dohledat celá dodávka rostlin a stáhnout z oběhu. Aby však nezůstalo pouze u slov, podívejme se také na náležitosti rostlinných pasů.

Rostlinné pasy z pohledu prováděcího nařízení

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2313, kterým se stanoví specifikace formátu rostlinného pasu k přemísťování na území Unie a rostlinného pasu k uvedení do chráněné zóny a k přemísťování v ní vyžaduje, aby používané, resp. vydávané rostlinné pasy odpovídaly vzoru uvedenému v přílohách nařízení.

V praxi to tedy znamená, že rostlinné pasy musí mít podobu obdélníku nebo čtverce, na kterém se kromě nápisů (Rostlinný pas / Plant passport) a černo-bílé nebo barevné variace vlajky Unie v levém horním rohu, nacházejí informace s označeními:

A - botanický název rostliny (daného rostlinného druhu nebo taxonu v případě rostlin a rostlinných produktů případně název dotyčného předmětu, nepovinně i název odrůdy)

Bregistrační číslo (dvoupísmenný kód státu)

C kód sledovatelnosti (dotyčné rostliny, rostlinného produktu nebo jiného předmětu)

D dvoupísmenný kód krajiny původu

S rostlinnými pasy si snadno poradíte i díky našim tiskárnám

Rostlinný pas, jak jsme to již výše zmínili, má sice striktně definovanou formu, ale může být vytištěn na libovolném zařízení a podkladu vhodném pro tisk prvků uvedených v příslušné národní legislativě. Samozřejmě za předpokladu, že bude snadno viditelný a zřetelně odlišitelný od jiných informací nebo návěsek.

Rostlinný pas musí být zároveň jasně čitelný a musí obsahovat informace, které jsou neměnitelné a trvanlivé. Všechny zmíněné požadavky dokáže hravě splnit řada zařízení z naší nabídky, ale z nich jsme si přece jen vybrali profesionální tiskárnu štítků Brother QL-700, která upoutá atraktivní cenou a rozsáhlými možnostmi tisku.

Tiskárna Brother QL-700 tiskne na samolepící etikety nebo papírové role. Zařízení dokáže tisknout až 93 adresních štítků za minutu, nabízí integrovaný software PT Edit Lite, který se spustí hned po připojení k jakémukoliv počítači. Tiskárna Brother QL-700 má široké možnosti uplatnění, kromě rostlinných pasů ji můžete použít k tisku adresních a expedičních štítků, štítků na pořadače, CD/DVD nosiče, štítky na zkumavky atd.

Stejně perfektní služby při označování rostlin vám prokáže tiskárna štítků Brother QL-800 či Brother QL-810W s Wi-Fi. K uvedeným, ale také k mnoha jiným značkám tiskáren štítků, si samozřejmě můžete u nás pořídit vhodné etikety a pásky.

Tip: Tiskárny štítků nepodceňujte. Dokážou být efektním nástrojem marketingu